KMO Advieskantoor BVBA

Organisatie & reorganisatie

Meerdere klanten zijn uitgegroeid van éénmanszaak tot een volwassen KMO.
Uiteraard dient de interne organisatie mee te groeien.
Hiervoor kan u ook op ons een beroep doen.

In samenspraak met u zal een organisatie-schema worden uitgewerkt, en geïmplementeerd, zodat alle administratieve processen optimaal zullen functioneren.
De doelstelling is om de gegevens slechts 1 maal in te geven, en een duidelijke rapportering naar directie en personeel te bekomen.

Enkele voorbeelden van diensten die wij u in dit verband kunnen aanbieden:

  • Opstellen van een organigram
  • Opstellen van een organisatie-schema i.v.m. de bestaande paperflow (documentenstroom)
  • Onderzoek en ontwikkeling van optimale paperflow. (o.a. na overleg met personeel en directie)
  • Implementatie van de optimale administratieve processen en de bijbehorende paperflow
  • Implementatie van verbeterde managementrapporten.
    (welke informatie wil het management dagelijks, wekelijks, maandelijks, ...)

Besparings-Reorganisatie

Een reorganisatie komt er meestal als de resultaten niet zijn wat men ervan verwachtte.
De directie beslist dan om iemand extern aan te stellen om de organisatie te onderzoeken, en voorstellen tot besparingen te doen.
Voor het administratieve gedeelte ervan kunnen wij u deze diensten aanbieden.


Overname-Reorganisatie

Een reorganisatie na een overname is ook mogelijk.
De twee bedrijven (overnemer-overlater) moeten dan worden samengesmolten tot 1 bedrijf - dus 1 organisatie.
Voor het administratieve gedeelte ervan kunnen wij u deze diensten aanbieden.