KMO Advieskantoor BVBA

BTW & Fiscaliteit

U betaalt niet graag belastingen?!

Het is één van onze doelstellingen om u zoveel mogelijk belastingen te laten besparen, uiteraard op een legale wijze, en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden.

Hierbij hechten wij uitermate veel belang aan uw familiale omstandigheden. Overleg met de klant is voor ons van cruciaal belang!!

Aan onze klanten - éénmanszaken & vennootschappen - bieden wij volgende diensten aan:

Diensten Eénmanszaken Vennootschappen
Boekhouding volgens de BTW- en Fiscale wetgeving X X
Maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte X X
Driemaandelijkse intracommunautaire aangifte X X
Maandelijkse of driemaandelijkse Intrastat-aangifte X X
Jaarlijkse BTW-listing (listing BTW-plichtige afnemers) X X
Tussentijdse resultatenrekening + optimalisatie
(+ bespreking met klant)
X -
Tussentijdse balans en resultatenrekening
+ optimalisatie (+ bespreking met klant)
- X
Jaarlijkse resultatenrekening (+ bespreking met klant) X -
Opmaak jaarrekening + neerlegging - X
Indienen persoonlijke fiscale aangifte X X
Indienen fiscale aangifte vennootschap - X
BTW- en belastingcontroles vanwege de overheidsdiensten X X